Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

ASOCIACIÓN PROMOCIÓN CULTURAL CASA RITA -  ESPACIO CASA RITA. 

C/Pallars, 65, 6º 3ª, 08018, Barcelona 

E-mail de contacto: info@espaciocasarita.com 

NIF: G-67417659

 

ASOCIACIÓN PROMOCIÓN CULTURAL CASA RITA  (ESPACIO CASA RITA) com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, per informar mitjançant newsletter dels productes, serveis i activitats i remetre comunicacions de l'entitat per correu, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic.

Donar resposta a la sol·licitud, petició o consulta realitzada pel propi interessat i fer un seguiment posterior.

Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, com a persona de contacte del client o proveïdor per gestionar les relacions de negoci.

Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte “Baixa” a info@espaciocasarita.com.  

D'acord amb la LSSICE, ESPACIO CASA RITA no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. 

En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites salvo per obligació legal o requeriment judicial.

 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinats dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per iniciar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcat de la casella corresponent a l'hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

L’ interès legítim de ESPACIO CASA RITA d'oferir els seus serveis.

En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. 

 

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de ESPACIO CASA RITA. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l'Usuari consent expressament el fet que ESPACIO CASA RITA realitzi les següents activitats i/o accions, tret que l'Usuari indiqui el contrari:

 • En cas que l'Usuari hagi consentit expressament a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l'enviament d'aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de ESPACIO CASA RITA iguals o similars als quals van anar inicialment objecte de contractació o d'interès per l'Usuari.

 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables. 

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S'informa a l'usuari que els mitjans habilitats per ESPACIO CASA RITA per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, ESPACIO CASA RITA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

ESPACIO CASA RITA no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l'usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents davant ESPACIO CASA RITA presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a info@espaciocasarita.com, indicant com a Assumpte: “Protecció de dades: drets afectats”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.

 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.

 • Dret d'oposició: dret de l'interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.

 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecto de tractament a l'interessat, a fi que aquest pugui transmetre'ls a un altre responsable, sense impediments.

 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECOPILEM:

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

- Aquelles que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web 

- Aquelles incloses en els diferents formularis previstos a la pàgina web

- Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l'experiència de la navegació segons s'informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d'atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors. 

A través d'aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de ESPACIO CASA RITA. 

 

XARXES SOCIALS 

Li informem que ESPACIO CASA RITA té presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de ESPACIO CASA RITA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

ESPACIO CASA RITA tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin. Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i, en general, qualssevol tipus de contingut que ESPACIO CASA RITA consideri inadequat.

- I en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ESPACIO CASA RITA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de ESPACIO CASA RITA, podent-li enviar informació del seu interès.

En tot cas, si remet informació personal a través de la xarxa social, ESPACIO CASA RITA quedarà exempta de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l'usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. ESPACIO CASA RITA ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG 

En el cas que l'usuari se subscrigui al blog de ESPACIO CASA RITA, li informem que les dades aportades seran tractats per gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d'actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament. 

Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ESPACIO CASA RITA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. 

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions ESPACIO CASA RITA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Contacte

C/ Pallars, 65, 08018 Barcelona

info@espaciocasarita.com

T. +34 619 621 469 I +34 673 369 358

Seguir

 • Instagram Espacio Casa Rita
 • Facebook Espacio Casa Rita
 • Facebook Espacio Casa Rita

Col·laborem amb:

Logotipo AVISUAL PRO Partner
vertical_2.png
logo bollo cakery
logo_lapetrela.png
logo catering wecooku

©2019 por CASA RITA      Avís Legal   I  Política de Privacitat  I  Política de Cookies